Wyznaczanie granic między rzeczywistością a fikcją, między rzeczywistością dnia codziennego a sztuką to jedna z metod Roberta Kuty i potrzeba artysty awangardowego. Jednakże czy sztuką może być wszystko? Jak określić dzieło sztuki i ocenić dzieło sztuk, gdy wszystko wolno, gdy brak zgody na jednolite kryteria? Joseph Beuys twierdzi że „każdy może być artystą” ale nie każdy może być Robertem Kutą.
Artysta jest kreatorem, staje się materią dzieła. Jego gest, ruch, działanie, sama obecność to element mocno odróżniający sztukę konserwatywną. Kuta chce stworzyć seryjną produkcję dzieł na własny temat czy przypadkowych pospolitych przedmiotów. Największą dyskusję w sowich działaniach Robert Kuta wywołuje wówczas, kiedy stawia właśnie siebie lub przyjmuje rolę ulubioną przez środki masowego przekazu – rolę gwiazdora – kiedy czyni z mechanizmów show biznesu część swojej artystycznej kreacji, a jak wiadomo według stereotypu artysta nigdy nie był osoba medialna czy rozpoznawalną – ludzi to drażni. I ma drażnić. Delikatnie. Subtelnie. Bez przerwy. Wizerunek jaki tworzy Robert Kuta wyrządza szkodę wszystkim żyjącym artystom i w ogóle całej sztuce współczesnej. Jego sztuka jest enklawą eksperymentów, poszukiwania siebie, prezentowania nowej wrażliwości. Przez swą chaotyczność jest dobrym odbiciem stanu ducha współczesności. Więcej tu wolności, fikcji niż prawdy. Bez wątpienia sztuka Roberta Kuty wiele znaczy. Pokazuje raczej poczucie kryzysu i rozterki, ale przejawia także pewien optymizm. Odczytanie jego sztuki wymaga znajomości reguł, jakie rządzą językiem najnowszej sztuki. Nie jest jak sądzą krytycy aż tak hermetyczna czy zapatrzona w siebie, jak się zwykle powierzchownie sądzi, wystarczy się tylko bardziej uważnie przyglądnąć.

back

regulamin

Regulamin serwisu www

Użytkownik korzystający z serwisu www.robertkuta.blogspot.com („serwis WWW ROBERT KUTA”) zgadza się tym samym przestrzegać niniejszego regulaminu bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Wszelkie treści zawarte w serwisie WWW ROBERT KUTA, w tym jej elementy tekstowe i graficzne, układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone i podlegają prawom autorskim.

Informacje, teksty, zdjęcia lub grafika zamieszczone w serwisie WWW ROBERT KUTA mogą być

wykorzystywane wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych celów i nie wolno ich powielać,

modyfikować, przesyłać, licencjonować ani publikować w żadnym celu w całości ani w części

bez uprzedniej pisemnej zgody Roberta Kuty.

Korzystanie z materiałów umieszczonych w serwisie WWW ROBERT KUTA nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych.

Wszystkie znaki, zdjęcia, obrazy, logotypy prezentowane w tym serwisie stanowią

Własność Roberta Kuty, lub osób trzecich. Zabrania się używania,

pobierania, kopiowania lub rozpowszechniania ich w dowolny sposób bez pisemnej zgody

odpowiednio Roberta Kuty lub takiej osoby trzeciej.

W szczególności, Robert Kuta zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie,

wynikowe, uboczne czy specjalne szkody wynikające lub w dowolny sposób związane

z dostępem lub korzystaniem z serwisu WWW ROBERT KUTA, w tym m.in. szkody spowodowane

wpływem wirusów komputerowych na sprzęt komputerowy użytkownika lub opieraniem się

przez użytkownika na informacjach uzyskanych za pośrednictwem serwisu WWW ROBERT KUTA.