Czy Robert Kuta jest człowiekiem łamiącym prawo dla osiągnięcia korzyści własnych, wykorzystujący swoją pozycję społeczną do załatwienia osobistych interesów, a może to awanturnik, wichrzyciel? Ja go po prostu nie lubię. I to nawet nie przez zazdrość o to, iż perfekcyjnie opanował sztukę autokreacji i tylko dzięki temu stał się legendą. Nikt nie zaprzeczy, nie natrudził się tak, jak na przykład Michał Anioł przy freskach w Kaplicy Sykstyńskiej. Produkuje te swoje Autoportrety, obrazy celebirties i to obliguje go do mówienia otwarcie: tak, jestem artystą, składajcie mi hołd. Nie zmienię historii sztuki, jego nazwisko już w jakimś sensie funkcjonuje w obiegu sztuki. Co to za hybryda?! Zwyczajna karykatura. Kolejne pytanie brzmi czy Robert kuta jest prawdziwa osobą, czy jednym z najlepszych sztucznych wyrobów, kiedykolwiek wyprodukowanych? Cóż, aby być dziś artystą, trzeba w pierwszej kolejności być dobrym ekonomistą. Kuta wspina się na szczyt dzięki konsumpcjonizmowi, jego artyzm jest wątpliwy. Żeruje na niewysublimowanym guście społecznej masy. Ja tego nie kupuje. zof

back

regulamin

Regulamin serwisu www

Użytkownik korzystający z serwisu www.robertkuta.blogspot.com („serwis WWW ROBERT KUTA”) zgadza się tym samym przestrzegać niniejszego regulaminu bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Wszelkie treści zawarte w serwisie WWW ROBERT KUTA, w tym jej elementy tekstowe i graficzne, układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone i podlegają prawom autorskim.

Informacje, teksty, zdjęcia lub grafika zamieszczone w serwisie WWW ROBERT KUTA mogą być

wykorzystywane wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych celów i nie wolno ich powielać,

modyfikować, przesyłać, licencjonować ani publikować w żadnym celu w całości ani w części

bez uprzedniej pisemnej zgody Roberta Kuty.

Korzystanie z materiałów umieszczonych w serwisie WWW ROBERT KUTA nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych.

Wszystkie znaki, zdjęcia, obrazy, logotypy prezentowane w tym serwisie stanowią

Własność Roberta Kuty, lub osób trzecich. Zabrania się używania,

pobierania, kopiowania lub rozpowszechniania ich w dowolny sposób bez pisemnej zgody

odpowiednio Roberta Kuty lub takiej osoby trzeciej.

W szczególności, Robert Kuta zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie,

wynikowe, uboczne czy specjalne szkody wynikające lub w dowolny sposób związane

z dostępem lub korzystaniem z serwisu WWW ROBERT KUTA, w tym m.in. szkody spowodowane

wpływem wirusów komputerowych na sprzęt komputerowy użytkownika lub opieraniem się

przez użytkownika na informacjach uzyskanych za pośrednictwem serwisu WWW ROBERT KUTA.